De aftrek van onderhoudskosten voor monumenten vervalt

De aftrek van onderhoudskosten voor monumenten vervalt

Dramatische maatregel

De aftrek van onderhoudskosten voor monumenten is vervallen per 1 januari 2017. Dit werd afgelopen Prinsjesdag medegedeeld. Vooral particulieren zullen hier de dupe van worden. De oude regeling was met name voor hen bedoeld om ze tegemoet te komen in de hoge kosten die Nederlands erfgoed met zich meebrengt.

Dat de nieuwe maatregel nogal drastisch is, blijkt wel uit het gegeven dat het beschikbare bedrag behoorlijk teruggedraaid wordt. Namelijk van 57 miljoen euro naar maximaal 32 miljoen euro. Zeker als er wordt stilgestaan bij het feit dat het onderhoud van monumentale panden echt door vakmensen gedaan moet worden. Dit is in de regel niet goedkoop.

Subsidie geen goed plan B

Een subsidie-aanvraag kan een eventuele oplossing zijn, maar dit dekt slechts 25% van alle kosten en zorgt daarnaast voor veel administratieve rompslomp. De oude aftrekregeling was daarom juist in het leven geroepen vanwege zijn laagdrempeligheid. Dat die regeling nu afgeschaft is, valt dus te bestempelen als ‘een stap terug in de tijd’. Het brengt onzekerheid met zich mee.

De aftrek van onderhoudskosten voor monumenten vervalt

Valkuil: achterstallig onderhoud

Als je het onderhoud gaat uitstellen vanwege de hogere kosten vanaf dit jaar, krijg je uiteindelijk te maken met achterstallig onderhoud. Dit kost je op den duur veel meer geld. Dit omdat het een domino-effect in werking stelt in het onderhoud van je huis: als de verf gaat bladderen aan de buitenkant, laat het vocht door en gaat het binnenwerk ook bladderen, etcetera. Dit wil je voorkomen. Kijk voor meer informatie over schilderwerk op onze pagina.

Overgangsregeling tot 2019

Dat  de aftrek van onderhoudskosten voor monumenten vervalt weten we nu. Maar wat komt er voor in de plaats? Vanaf 2019 komt er een andere financieringsstelsel dat niet fiscaal zal zijn en tot die tijd, in 2017 en 2018 komt er een overgangsregeling. Maar hoe dat er precies uit zal zien, is vooralsnog onduidelijk. Vandaar dat het aan te bevelen valt om onderhoud dat binnenkort moet gebeuren aan een monumentenpand te regelen voordat het echt te duur wordt. Het zou je weleens heel veel geld kunnen schelen.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.