Baksteen schilderen, hoe doe je dat?

baksteen schilderen

Baksteen schilderen: voorwaarden

Baksteen schilderen, hoe doe je dat? Bestaande bakstenen muren kunnen meestal zonder problemen geschilderd worden. Gaat het echter om nieuwbouw of renovatie dan kunnen er problemen ontstaan. Voornamelijk inhoudsstoffen in de vorm van zouten kunnen aanzienlijke schade opleveren aan schilderwerk bij nieuwbouw of renovatie. Het is dan ook aan te raden het metselwerk minimaal een jaar te laten “rusten” voordat het geschilderd wordt.

Wanneer je besluit om schilderwerk op baksteenmetselwerk toe te passen, dan zijn voornamelijk de vorstbestandheid van de steen en het sulfaatgehalte van het metselwerk van belang. Dit is mede afhankelijk van de verf (is dit een verf op basis van mineralen of op basis van acryl?) die gebruikt wordt. Houd er ook rekening mee dat bakstenen met een zwaardere bezanding vóór het aanbrengen van de verf moeten worden afgeborsteld.

Wanneer je baksteen wilt schilderen, moet deze aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De BRL1007 “Metselbaksteen”. De BRL1007 is een kwaliteitsrichtlijn die aangeeft waaraan een baksteen moet voldoen, betreffende bijv. de afmetingen en de toleranties hiervan en een aantal eigenschappen als hardheid, inhoudsstoffen, vorstgevoeligheid etc.
 • Het sulfaatgehalte van baksteen mag niet meer dan 0,10% bedragen(m/m bedragen) als je wilt schilderen.
 • Vorstbestandsklasse F2/D bij toepassing van een dampremmend systeem.
 • Vorstbestandsklasse F2/C bij toepassing van een niet dampremmend verfsysteem.
 • De Europese norm NEN-EN 771-1 “Metselbaksteen”.
 • Voegen dienen te voldoen aan minimaal VH 35 (voeghardheid).
 • Klasse: 1W2 en 1W3 (matig tot normaal zuigend).
 • Zogenaamde keimstenen

 

baksteen schilderen

Welke baksteen niet schilderen

Er zijn een aantal baksteen soorten die je beter niet kunt schilderen. Eventueel schilderwerk zal bij deze bakstenen niet het gewenste resultaat krijgen.

 • De verblendsteen, een baksteen gemaakt van vette kleisoorten volgens de strengpersmethode waardoor een steen ontstaat met een zeer hoge dichtheid.
 • Trasraamklinker, geglazuurde bakstenen en bakstenen die mangaan bevatten.
 • Gladde strengperssteen. Normaal gesproken kunnen strengpersstenen niet van een muurverfsysteem voorzien worden. Dit geldt zeker voor de “gladde” strengperssteen. Op deze steen zal de verf niet pakken omdat er onvoldoende hechting bereikt wordt. Er bestaan wel “ruwe” strengpersstenen welke eventueel geschilderd kunnen worden. Hierbij is het van groot belang om een proefvlak te verven alvorens er begonnen wordt met het totale verfoppervlak.

Baksteen schilderen, het hoe

Maak de muren eerst grondig schoon en controleer of de voegen nog in goede staat zijn. Slechte voegen dienen eerst gerepareerd te worden. Hierna bereid je je werkplek goed voor. Plak niet te schilderen onderdelen af zodat er geen verf op kan komen. Baksteen muren die nog niet geschilderd zijn dienen eerst voor-gestreken te worden met een daarvoor geschikt voorstrijkmiddel. Dit zorgt ervoor dat de ondergrond gefixeerd wordt zodat een stabiel geheel ontstaat waarop de latex goed kan hechten. Hierna breng je in twee lagen de latex aan. Gebruik voor de grote vlakken een roller en voor de randjes en moeilijk bereikbare plekken een kwast.