Schilderen in de winter

schilderen in de winter

Schilderen kan eigenlijk altijd

Schilderen in de winterperiode is goed mogelijk. Vaak leeft bij opdrachtgevers de gedachte dat in de winter de kwaliteit van het schilderwerk minder is en dat in die periode dus beter niet kan worden geschilderd. Door ontwikkelingen en innovaties op verfgebied is deze gedachte echter achterhaald. Het schilderen in de winter vergt echter wel de juiste voorbereiding. Doorwerken onder minder gunstige weersomstandigheden heeft veel meer om het lijf dan het neerzetten van een scherm en een paar kachels.

Het noemen van één bepaalde maand die het beste is voor buitenschilderwerk is met ons Nederlandse klimaat eigenlijk niet aan te wijzen. Natuurlijk zijn er een aantal factoren die bepalen of er wel of niet kan worden geschilderd. Dat schilderen in de regen niet is aan te bevelen, in welke maand dan ook, is natuurlijk voor iedereen duidelijk. Veel belangrijker dan een regenbui is de vochtigheidsgraad van de lucht. Door vochtige lucht kan er condensvorming ontstaan en dan is schilderen met een mooi eindresultaat onmogelijk. Wanneer het te schilderen oppervlak is gedroogd (door de zon en/of wind), kan met alkydharsverf rustig geschilderd worden. Dit kan zelfs bij temperaturen tot 0°C. In Scandinavië is het bijvoorbeeld heel normaal dat er bij lage temperaturen buiten doorgewerkt wordt. Dat kan dus ook in ons land.

schilderen in de winter

Welke verf gebruiken we in de winter

Bij het drogen van de verf met lage temperaturen doet zich het probleem voor dat de verf niet snel genoeg droogt. Dit heeft als gevolg dat vochtwaasvorming ontstaat en dat het geverfde oppervlak kan matslaan. Er ontstaat dus een duidelijke behoefte aan verfproducten die verwerkt kunnen worden onder minder gunstige omstandigheden. Maar dan zonder dat daarbij de droging noemenswaardig verslechtert en zo vochtinslag kan plaatsvinden. Wijnands Schilderwerken gebruikt daarvoor een speciaal product van Sikkens, namelijk de Sikkens Rubbol Express lijn. Dit is een speciale verf die geschikt is voor de koude en vochtige dagen. Met de Sikkens Rubbol Express verven wordt een eindresultaat bereikt dat zich in geen enkel technisch of esthetisch opzicht van zomerschilderwerk onderscheidt.

Schilderen in de winter: welke projecten

Vooral bij afgeschermd buitenwerk maken wij gebruik van de Rubbol Express verven zodat wij gedurende het hele koude seizoen kunnen schilderen. Door de goede droging bij lage temperaturen wordt vochtwaasvorming en matslaan voorkomen. Daar komt ook nog bij dat wij oponthoud door condensvorming kunnen vermijden. Dit omdat wij de eigenschappen van de verf kennen en daardoor efficiënt kunnen plannen.

De conclusie uit bovenstaande is natuurlijk duidelijk. Er kan wel degelijk ook onder ongunstige weersomstandigheden worden geschilderd. Schilderen in de winter vraagt wel iets meer overleg. Hoe kunnen we het te schilderen bouwdeel en de schilders tegen weer en wind beschermen? Welke lakken of verven zijn onder de gegeven omstandigheden de beste en welke extra zorg vergt de ondergrond? Op al deze vragen, soms echte problemen, bestaat bijna altijd een antwoord dat leidt tot mogelijkheden voor het te schilderen object. Wijnands is je dan ook graag van dienst bij het schilderen van jouw projecten tijdens de winterperiode. Dit project hebben we in de wintermaanden geschilderd.

Offerte of meer informatie

Voor het aanvragen van een vrijblijvende offerte kan je je gegevens achterlaten. Wij nemen dan binnen twee dagen contact met je op.